Grondverzet

 
  • leveren teelaarde
  • afvoeren aarde
 

 
Grondverzet op onverharde terreinen  
opladen en wegvoeren van aarde en steenpuin