Grondwerken  
Plaatsen van drainage voor afwatering tuin Nivelleren van teelaarde rond de woning
 Graven van vijvers Graven van bouwputten